Payments

(excerpt from annex no. 3. to the Regulations)

 

Only the Polish version of the Regulations is available. Please check the links below.

 

Warunki dokonywania płatności (wyciąg z załącznika nr 3. do Regulaminu) - wersja polska

 

Pliki do pobrania

Regulamin płatności (załącznik nr 3. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska